• Informarea actualizată asupra evenimentelor organizate de universitate şi de către instituţiile colaboratoare;

  • Organizarea de acţiuni cu caracter ştiinţific, cultural, umanitar şi social menite să vină în întampinarea cerinţelor alumnilor;

  • Susţinerea şi implicarea în diferite proiecte ştiintifice şi umanitare;

  • Promovarea educaţiei medicale continue;

  • Sprijinirea dezvoltării bazei materiale de învăţământ şi cercetare a universităţii prin colectarea de fonduri şi sponsorizări.